thanh cong

Do nhu cầu phát triển, Chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau

Yêu cầu chung Thời gian làm Chế độ Thời gian nhận hồ sơ

 

 

Liên hệ

Mọi thông tin xin gửi về:

Ms. Huyen, ketloc@gmail.com